Aktualności

Szkoła z klimatem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs Szkoła z klimatem.

Więcej

Narodowe Centrum Kultury - Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. * Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Więcej

Narodowe Centrum Kultury - Etno Polska

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Etno Polska. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa śląskiego Kwalifikacje zawodowe dorosłych

Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>