Usługi księgowe

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty naszego biura księgowego. Świadczymy pełny zakres usług w ramach rozliczeń dotacji oświatowych i unijnych, księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Dużym udogodnieniem dla Państwa jest fakt, iż realizujemy poszczególne zadania zarówno w naszym biurze rachunkowym, jak i na miejscu u Klienta. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów informatycznych możemy obsługiwać żłobki, przedszkola i szkoły w całej Polsce.

Wiemy jak trudno znaleźć biuro rachunkowe, które kompleksowo zajmuje się rozliczeniami dla potrzeb fiskalnych, jak i dotacji gminnych. Rozliczamy placówki oświatowe o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla Państwa potrzeb. Oprócz rozliczeń skarbowych przygotowujemy comiesięczny raport na temat stanu wykorzystania dotacji gminnych. Obsługujemy firmy rozliczające się zarówno przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt, jak i przy pomocy pełnej księgowości (spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia). Poniżej znajduje się pełen zakres czynności, które wykonujemy w ramach usług księgowych. Zachęcamy więc do kontaktu i współpracy z naszą firmą.

Oferujemy:

 • Prowadzenie rozliczeń dotacji oświatowych/gminnych/unijnych oraz grantów;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczenia ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczenia na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 • Sporządzanie i składanie rozliczenia dotacji podmiotowych na dany rok budżetowy (żłobki/przedszkola/szkoły/placówki/inne formy wychowania przedszkolnego/zespoły szkół);
 • Sporządzanie wniosków o płatność i składanie rozliczeń grantów i dotacji unijnych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Prowadzenie rachunków przepływów pieniężnych;
 • Budżety;
 • Sporządzanie wniosków kredytowych;
 • Opracowanie studium wykonalności włącznie z analizą finansową projektu;
 • Tworzenie projektów zakładowych planów kont;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Rozliczanie opłat za usługi;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, jak również wyposażenia;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi, pomoc i reprezentowanie podczas kontroli podatkowych;
 • Kontakt z urzędami miasta i gminy w zakresie wydatkowania dotacji oświatowych.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>