#pozyskiwanie dotacji

Sukces projektu „Nowe miejsca w Tęczowej Krainie”

Wielki sukces naszej firmy w tym roku! 93 wnioskodawców złożyło wniosek, w tym było 13 projektów samego Miasta Stołecznego Warszawa, TYLKO 13 na 93 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Właśnie otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnym zakończeniu negocjacji naszego projektu Nowe miejsca w Tęczowej Krainie nr projektu RPMA.10.01.04-14-i540/21 !

 

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Poradnie

Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna Edukacja | Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Przedszkola

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla Województwa Małopolskiego Szkoły

10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje | Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego | Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa małopolskiego Żłobki

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 8.6, typ 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 9.1, typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Fundusz Biebrzański EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe dla MOF Poznania

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>