#pozyskiwanie dotacji

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Przedszkola

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Szkoły

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa małopolskiego Żłobki

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 8.6, typ 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 9.1, typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Fundusz Biebrzański EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa śląskiego Kształcenie zawodowe dorosłych

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa świętokrzyskiego Szkoły

Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo | Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Wsparcie kształcenia podstawowego zakresie kompetencji kluczowych.

Więcej

Następny projekt z dofinansowaniem!

Nasz projekt z dofinansowaniem! Odkrywcy swoich możliwości to projekt dla 78 uczniów klas 1-8 SP w Starych Drzewcach, którzy będą rozwijali kompetencje kluczowe w roku szkolnym 2021/2022.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>