#pozyskiwanie dotacji

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Przedszkola

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Przedszkola

Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja | Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa małopolskiego Żłobki

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 8.6, typ 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 9.1, typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Fundusz Biebrzański EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa wielkopolskiego Kształcenie zawodowe dla MOF Poznania

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Przedszkola

Oś Priorytetowa XI | Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Przedszkola - Miasto Łódź

Osi Priorytetowej XI | Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna – Miasto Łódź Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>