Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

DLA KOGO?

  • Organy Prowadzące przedszkola i punkty przedszkolne.

NA CO?

  1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
  2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej.
  3. Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia.
  4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli.
    * W ramach projektu możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, placu zabaw.

ILE?

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych wynosi 95%.
  • Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 300 783,86 PLN.

TERMIN:

  • Od 08 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>