#szkoły średnie

Dofinansowanie RPO dla Województwa Małopolskiego Szkoły

10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje | Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego | Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Więcej

Konkurs dla młodzieży szkolnej z Polski Wschodniej!

Wykaż się wiedzą o Funduszach Europejskich i zgarnij wspaniałe nagrody! W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizujemy super konkurs – dla tych co wiedzą, o co chodzi z Funduszami Europejskimi i w dodatku mają refleks ;)

Jeśli uczysz się w szkole ponadpodstawowej z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego - odpowiedz na pytania i weź udział w naszej zabawie!

Więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program skierowany do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także placówek szkolnych działających w ramach ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na zakupy nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych a także zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, akcji promowania czytelnictwa (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w tych akcjach).

Więcej

Poznaj Polskę - dofinansowanie wycieczek szkolnych

W ramach programu przewidziano dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

Więcej

Rusza druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

Projekt edukacyjno-społeczny zorganizowany przez UNICEF Polska oraz Fundację Santander Bank Polska. Skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami od klas czwartych szkoły podstawowej. Celem projektu jest inspiracja dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą na rozwijanie przez uczniów umiejętności oraz kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Więcej

Startuj po pieniądze na naukę!

Gdy potrzebne są środki na wydatki związane z nauką i rozwijaniem uzdolnień, warto spróbować swoich sił i napisać prosty wniosek. Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) zaprasza uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół do aplikowania o stypendia w XXI edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>