Rusza druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

 • Druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

  Rusza druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

Projekt edukacyjno-społeczny zorganizowany przez UNICEF Polska oraz Fundację Santander Bank Polska. Skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami od klas czwartych szkoły podstawowej. Celem projektu jest inspiracja dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą na rozwijanie przez uczniów umiejętności oraz kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Cele projektu:

 • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
 • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
 • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

W ramach projektu TO(działa)MY! młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Młodzi ludzie, działając w grupie oraz dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu.

Korzyści:

Materiały dydaktyczne

Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, dostępnych na stronie UNICEF Polska, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdują się:

 • informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
 • wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
 • prezentację 2 obszarów tematycznych (ekologia i edukacja/kultura/rozrywka) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.

Możliwość otrzymania grantu na realizację projektu

 • każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub nawet 15 tys. złotych!

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia

Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.

Termin rejestracji:

od 15.09 do 31.10.2021 r. (nabór został przedłużony).

Źródło: fundacja.santander.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>