#przedszkola

Były sobie pieniądze

Cel programu Fundacji BGK to podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy finansów. Po tych zajęciach dzieci będą znały wartość pieniądza, podstawy zarządzania finansami oraz rolę i funkcję banków.

Więcej

Dofinansowanie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej - pomorskie

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w zakresie projektów dotyczących edukacji przedszkolnej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej FEPM.06.01-IZ.00-001/23.

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Przedszkola

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 8.6, typ 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

Działanie 9.1, typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - LGD Fundusz Biebrzański EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Więcej

Dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie - kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie! Już niedługo upłynie termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działania 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne.

Więcej

Dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie - podlaskie

Ważna informacja dla województwa podlaskiego! W dniu 22 stycznia rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Priorytet: VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego. Działanie: 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia. Edukacja przedszkolna.

Więcej

Mali Wielcy Odkrywcy - nowy program dla placówek przedszkolnych

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program skierowany do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także placówek szkolnych działających w ramach ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na zakupy nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych a także zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, akcji promowania czytelnictwa (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w tych akcjach).

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>