Były sobie pieniądze

  • Były sobie pieniądze - program edukacyjny Fundacji BGK

    Były sobie pieniądze - program edukacyjny Fundacji BGK

Cel programu Fundacji BGK to podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy finansów. Po tych zajęciach dzieci będą znały wartość pieniądza, podstawy zarządzania finansami oraz rolę i funkcję banków.
Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie przez nauczycieli (lub osoby przez nich upoważnione) autorskich lekcji o finansach w określonych grupach wiekowych.

Program skierowany jest:

do dzieci z przedszkola lub do uczniów klas podstawowych I-III.
do nauczycieli, którym oddajemy do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne.

Rodzaj wsparcia:

nagroda rzeczowa

Kto może wziąć udział i kiedy:

Wnioski można składać od 27.09.2021 r. do 08.10.2021 r., do północy.

Do programu mogą się zgłosić wyłącznie placówki państwowe, które realizować będą program na terenie gmin do 100 tys. mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2019 r.).

Wyniki programu:

zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 15.10.2021 r.

Źródło: www.fundacja.bgk.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>