Cennik

Cennik usług świadczonych przez naszą firmę

1. Doradztwo i konsultacje

Pierwsza godzina konsultacji dla nowego klienta gratis. Cena za każdą następną godzinę 150 PLN netto.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie z EFS płatne do 7 dni od podpisania umowy współpracy. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji.

a.

Wniosek do 1 000 000 PLN

4 000 PLN netto

+ od 6% premii od sukcesu

b.

Wniosek od 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN

5 000 PLN netto

+ 6% premii od sukcesu

c.

Wniosek od 2 000 000 PLN do 3 000 000 PLN

10 000 PLN netto

+ 5% premii od sukcesu

d.

Wniosek od 3 000 000 PLN do 5 000 000 PLN

15 000 PLN netto

+ 5% premii od sukcesu

e.

Powyżej 5 000 000 PLN

wycena indywidualna

3. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie z EFRR od 6 000 PLN netto. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji. W cenie zawarte jest sporządzenie biznes planu z pełną analizą finansową oraz innych załączników finansowo-rzeczowych niezbędnych do opracowania wniosku.
4. Wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym dla LGD)

Wynagrodzenie jest płatne w częściach za kolejne etapy:

a. opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 1 000 PLN netto,
b. prowizja za sukces 1 800 PLN netto płatna po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji.

5. Wniosek do LGD na rozwijanie działalności gospodarczej (wniosek oraz biznes plan) Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku 3 000 PLN netto. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji.
6. Studium Wykonalności Inwestycji Wynagrodzenie za opracowanie od 15 000 PLN netto wraz z pełną analizą finansową wskaźnikową.
7. Biznes plan, model biznesowy

Wynagrodzenie za opracowanie biznes planu od 5 000 PLN netto. Sporządzony dokument można wykorzystać do celów kredytowych lub pozyskania innego rodzaju źródeł finansowania.

8. Rozliczanie kwot pozyskanej dotacji

Wynagrodzenie za usługę ustalane jest indywidualnie, w zależności od ilości: dokumentów księgowych, wniosków o płatność, uczestników projektu. W projektach finansowanych z EFS wynagrodzenie za rozliczanie dotacji wynosi ok. 25% kosztów pośrednich.

9. Zarządzanie projektem

Kompleksowa usługa Zarządzania projektem wyceniana jest indywidualnie, w zależności od: wielkości projektu, liczby postępowań wyboru ofert do przeprowadzenia, liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność oraz ilości uczestników projektu.

10. Audyt projektu

Audyt projektu przeprowadzony np. na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej lub przed planowaną w projekcie kontrolą. Usługa prowadzona jest przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych a stawka dzienna pracy audytora wynosi od 1 500 PLN netto. Istnieje również możliwość włączenia w prace biegłego rewidenta księgowego.

11. Szkolenie biznesowe

Szkolenie prowadzonego przez akredytowanego Coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC lub PCC w cenie 250 PLN netto za godzinę.

12. Szkolenia specjalistyczne Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie i każdorazowo podawana w ofercie szkolenia.

Uwaga! Ceny podane dla usług w pozycjach od 2 do 6 obowiązują gdy Wykonawca dysponuje czasem co najmniej 30 dni na wykonanie usługi. W przypadku terminów krótszych, poniżej 30 dni, istnieje możliwość wzrostu ceny nawet o 100%!

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 • Udostępnianie

  Udostępnij za pomocą mediów społecznościowych lub wyślij email

 • Info

  Dodatkowe informacje

 • Kłodzko
  Skontaktuj się z nami!

  Dotacjeoswiata.pl

  LAFER PHARM Daniel Sobczyk

  ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie

  tel.: +48 696 607 793

  e-mail: kontakt@dotacjeoswiata.pl 

  NIP: 8871584652

  REGON: 891544862

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>