Cennik

Cennik usług świadczonych przez naszą firmę

1. Doradztwo i konsultacje Pierwsza godzina konsultacji dla nowego klienta gratis.
Cena za każdą następną godzinę 250 PLN netto / 60 minut.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie z EFS płatne do 7 dni od podpisania umowy współpracy. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 6% wartości dotacji.
a. Wniosek do 1 000 000 PLN 10 000 PLN netto + od 6% premii od sukcesu
b. Wniosek od 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN 12 500 PLN netto + 6% premii od sukcesu
c. Wniosek od 2 000 000 PLN do 3 000 000 PLN 15 000 PLN netto + 5% premii od sukcesu
d. Wniosek od 3 000 000 PLN do 5 000 000 PLN 25 000 PLN netto + 5% premii od sukcesu
e. Powyżej 5 000 000 PLN wycena indywidualna
3. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie z EFRR od 10 000 PLN netto. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji. W cenie zawarte jest sporządzenie biznes planu z pełną analizą finansową oraz innych załączników finansowo-rzeczowych niezbędnych do opracowania wniosku.
4. Wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym dla LGD) Wynagrodzenie jest płatne w częściach za kolejne etapy: a. opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 1 500 PLN netto,
b. prowizja za sukces 3 000 PLN netto płatna po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dotacji.
5. Wniosek do LGD na rozwijanie działalności gospodarczej (wniosek oraz biznes plan) Podstawowe wynagrodzenie za opracowanie wniosku 3 000 PLN netto. Wynagrodzenie dodatkowe za sukces płatne po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 5% wartości dotacji.
6. Studium Wykonalności Inwestycji Wynagrodzenie za opracowanie od 20 000 PLN netto wraz z pełną analizą finansową wskaźnikową.
7. Biznes plan, model biznesowy Wynagrodzenie za opracowanie biznes planu od 8 000 PLN netto. Sporządzony dokument można wykorzystać do celów kredytowych lub pozyskania innego rodzaju źródeł finansowania.
8. Rozliczanie kwot pozyskanej dotacji Wynagrodzenie za usługę ustalane jest indywidualnie, w zależności od ilości: dokumentów księgowych, wniosków o płatność, uczestników projektu. W projektach finansowanych z EFS wynagrodzenie za rozliczanie dotacji wynosi ok. 25% kosztów pośrednich.
9. Zarządzanie projektem Kompleksowa usługa Zarządzania projektem wyceniana jest indywidualnie, w zależności od: wielkości projektu, liczby postępowań wyboru ofert do przeprowadzenia, liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność oraz ilości uczestników projektu.
10. Audyt projektu Audyt projektu przeprowadzony np. na zakończenie projektu celem weryfikacji poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej lub przed planowaną w projekcie kontrolą. Usługa prowadzona jest przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych a stawka dzienna pracy audytora wynosi od 1 500 PLN netto. Istnieje również możliwość włączenia w prace biegłego rewidenta księgowego.
11. Szkolenie biznesowe Szkolenie prowadzonego przez akredytowanego Coacha zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation) na poziomie ACC lub PCC w cenie 250 PLN netto za godzinę.
12. Szkolenia specjalistyczne Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie i każdorazowo podawana w ofercie szkolenia.
Uwaga! Ceny podane dla usług w pozycjach od 2 do 6 obowiązują gdy Wykonawca dysponuje czasem co najmniej 30 dni na wykonanie usługi. W przypadku terminów krótszych, poniżej 30 dni, istnieje możliwość wzrostu ceny nawet o 100%!

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>