Dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie - kujawsko-pomorskie

  • Dofinansowanie priorytet 6 Fundusze Europejskie

    Dofinansowanie priorytet 6 Fundusze Europejskie

Województwo kujawsko-pomorskie!
Już niedługo upłynie termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działania 06.02 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne.
Przypominamy najważniejsze informacje:
➡️Typy projektów: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne.
➡️Wnioskodawcy:
1. Administracja publiczna.
2. Służby publiczne.
3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
4. Instytucje nauki i edukacji.
5. Przedsiębiorstwa.
➡️Termin naboru: 18.07.2023 - 18.01.2024.
➡️Kwota dofinansowania: 12 658 189,42 zł.
➡️Obszar geograficzny: ZITy regionalne.
➡️Instytucja przyjmująca: IZ FEdKP.
➡️Cel polityki: Cel szczegółowy 4ii Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Więcej informacji w Kalendarzu konkursów

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>