Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego Edukacja Przedszkolna

DLA KOGO?

  • Organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

NA CO?

  1. Utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej.
  2. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
    * Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw.

ILE?

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%.
  • Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 572 435,69 PLN.

TERMIN:

  • Od 03 do 17 lutego 2021 r.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>