Mali Wielcy Odkrywcy - nowy program dla placówek przedszkolnych

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

DLA KOGO:

W programie mogą wziąć udział przedszkola mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Pierwsze 150 przedszkoli, które zarejestruje się do programu otrzyma Pakiety Naukowe. W skład Pakietów Naukowych wchodzą scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pakiety stanowią kompletny zestaw narzędzi i kart pracy dla grupy.

TEMATYKA ZAJĘĆ I ETAPY PROGRAMU:

Program podzielony jest na trzy etapy. Każdy z etapów przewidziano na jeden tydzień zajęć (od poniedziałku do piątku).

    1. Pierwszy etap trwa do 31.12.2021 r. i dotyczy poznawania światła. Załamania i rozpraszania światła, jego kolorów i wynalazków dających światło.
    2. Drugi etap trwa do 28.02.2022 r. i dotyczy przyciągania magnetycznego. Dzieci dowiedzą się czym są magnesy, gdzie znajdują zastosowanie, jak działa siła magnesu oraz stworzą magnetyczne konstrukcje
    3. Trzeci etap trwa do 30.04.2022 r. i dotyczy poznawania wody. Dzieci poznają stany skupienia wody, zagadnienie wyporności, naczyń połączonych i napięcia powierzchniowego, a także chromatografii barw i wykonują eksperymenty z zimną i ciepłą wodą.

NAGRODY:

Przedszkola, które zrealizują program zajęć i prześlą krótki raport na koniec każdego z etapów otrzymają atrakcyjne zestawy edukacyjne.

TERMIN:

Rejestracji do programu można dokonywać od 6.09.2021 r.

Źródło:

www.maliwielcyodkrywcy.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>