Aktualności

Startuje ROHiS 2022

Startuje ROHiS 2022

Startuje otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

Więcej

Odkrycia - konkurs dla młodych naukowców

Do 15 grudnia młodzi naukowcy mogą zgłaszać się do polskiej edycji EUCYS - największego i najważniejszego konkursu uczniowskich prac badawczych w Europie.

Więcej

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Więcej

Fundusz Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs oferuje wsparcie finansowe inicjatyw dotyczących zachowania i ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od 30 listopada samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>