Aktualności

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - Program MKiDN

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Więcej
Stypendia NASK dla młodych informatyków

Stypendia dla młodych informatyków

Państwowy Instytut Badawczy NASK w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Informatyki uruchomił Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej którego celem jest wspieranie kształcenia informatycznego oraz rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki. Patronem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

OneToMają - ostatnie dni naboru

Program skierowany do uczennic klas 2-4 szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50.000 mieszkańców, którego celem jest promowanie postawy aktywnej działaczki, która zmienia na lepsze swoje otoczenie.

Więcej

Konkurs interwencyjny w Programie Aktywni Obywatele

W ramach konkursu grantowego w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowane zostaną działania stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>