Aktualności

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2022 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Więcej

Fundusz Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs oferuje wsparcie finansowe inicjatyw dotyczących zachowania i ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od 30 listopada samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych.

Więcej

Dwa małopolskie żłobki z dofinansowaniem!

1 602 875,52 zł - taką kwotę uzyskał żłobek BABYLAND z Olkusza na realizację projektu pn. „Nowe miejsca w żłobku BABYLAND w Olkuszu”, który napisała nasza firma!

519 450,40 zł - taką kwotę udało się nam zdobyć dla Stowarzyszenia Radosne Serce w Sułkowicach na utworzenie 14 nowych miejsc żłobkowych w projekcie pn. „14 nowych promyczków”! Cieszymy się tym bardziej, że tylko 5 projektów dostało dofinansowanie.

Więcej

„Skrzacik” w Kębłowie z dofinansowaniem!

Nasz projekt z dofinansowaniem! Tym razem na Pomorzu. Wartość projektu: 1 276 060,68 zł. Stworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej w Niepublicznym Przedszkolu „Skrzacik” w Kębłowie – ETAP II.

Więcej

Ferie z ekonomią 4 - Nabór uzupełniający

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła nabór uzupełniający dla szkół podstawowych do projektu edukacji „Ferie z ekonomią 4" w roku szkolnym 2021/2022. Do 17 listopada 2021 r. do projektu mogą zgłaszać się szkoły z terenów wiejskich, zarówno nowe jak i te, które realizowały już zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią" w poprzednich edycjach (również szkoły z II i III edycji projektu).

Więcej

Edukacja artystyczna - Program MKiDN

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Więcej

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - Program MKiDN

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Więcej
Stypendia NASK dla młodych informatyków

Stypendia dla młodych informatyków

Państwowy Instytut Badawczy NASK w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Informatyki uruchomił Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej którego celem jest wspieranie kształcenia informatycznego oraz rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki. Patronem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

OneToMają - ostatnie dni naboru

Program skierowany do uczennic klas 2-4 szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50.000 mieszkańców, którego celem jest promowanie postawy aktywnej działaczki, która zmienia na lepsze swoje otoczenie.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>