Aktualności

Konkurs interwencyjny w Programie Aktywni Obywatele

W ramach konkursu grantowego w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowane zostaną działania stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Więcej
Moje zawodowe inspiracje - konkurs dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Moje zawodowe inspiracje - konkurs dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Konkurs pt. „Moje zawodowe inspiracje” skierowany jest do młodych mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 16-29 lat. Należy przygotować i przesłać film (max. 5 minut z obrazem i dźwiękiem), prezentujący Państwa umiejętności, pomysły oraz inspiracje, dzięki którym można wykonywać pracę i zarabiać pieniądze.

Więcej
Konkurs grantowy na edukację zdalną

Konkurs grantowy na edukację zdalną

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w otwartym konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Więcej

Konkurs na kartkę świąteczną

Fundacja BGK zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową! Prace mogą być wykonane dowolną techniką. W myśl zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do wykorzystania materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu.

Więcej
Bank Młodych Mistrzów Sportu

Rusza nabór do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play oraz zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Więcej
Konkurs Zdrowo jem, więcej wiem

Ruszyła 12. edycja projektu Zdrowo jem, więcej wiem

Celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Więcej
Obraz: Pixabay

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Program skierowany do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych a także placówek szkolnych działających w ramach ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na zakupy nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych a także zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, akcji promowania czytelnictwa (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w tych akcjach).

Więcej
Druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

Rusza druga edycja programu TO(DZIAŁA)MY!

Projekt edukacyjno-społeczny zorganizowany przez UNICEF Polska oraz Fundację Santander Bank Polska. Skierowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami od klas czwartych szkoły podstawowej. Celem projektu jest inspiracja dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą na rozwijanie przez uczniów umiejętności oraz kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Więcej
Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę

Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. 

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>