Aktualności

Szkoła z klimatem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs Szkoła z klimatem.

Więcej

Narodowe Centrum Kultury - Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021. * Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Więcej

Narodowe Centrum Kultury - Etno Polska

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Etno Polska. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa śląskiego Kwalifikacje zawodowe dorosłych

Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa mazowieckiego Żłobki

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Żłobki

Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa pomorskiego Edukacja ogólna

Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 | Działanie 3.2

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa pomorskiego Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 | Działanie 3.1

Więcej

Dofinansowanie RPO dla województwa podlaskiego

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 | konkurs Poddziałanie 3.1.1

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>