Aktualności

Stypendia NASK dla młodych informatyków

Stypendia dla młodych informatyków

Państwowy Instytut Badawczy NASK w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Informatyki uruchomił Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej którego celem jest wspieranie kształcenia informatycznego oraz rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki. Patronem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

OneToMają - ostatnie dni naboru

Program skierowany do uczennic klas 2-4 szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50.000 mieszkańców, którego celem jest promowanie postawy aktywnej działaczki, która zmienia na lepsze swoje otoczenie.

Więcej

Konkurs interwencyjny w Programie Aktywni Obywatele

W ramach konkursu grantowego w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny dofinansowane zostaną działania stanowiące szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Więcej
Moje zawodowe inspiracje - konkurs dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Moje zawodowe inspiracje - konkurs dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Konkurs pt. „Moje zawodowe inspiracje” skierowany jest do młodych mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 16-29 lat. Należy przygotować i przesłać film (max. 5 minut z obrazem i dźwiękiem), prezentujący Państwa umiejętności, pomysły oraz inspiracje, dzięki którym można wykonywać pracę i zarabiać pieniądze.

Więcej
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>