Dofinansowanie RPO dla województwa śląskiego Kwalifikacje zawodowe dorosłych

Wnioskodawcy: 

  • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). 
* O dofinansowanie mogą aplikować Wnioskodawcy, których projekty będą realizowane wyłącznie na terenie jednego z subregionów woj. śląskiego lub części danego subregionu.

NA CO?

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

ILE?

  • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • FAKTYCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NAWET 110% 

TERMIN:

  • od 2021-01-29 (od godziny 00:00:00) do 2021-03-01 (do godziny 12:00:00)
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>