Dofinansowanie RPO dla województwa pomorskiego Edukacja ogólna

DLA KOGO?

 • Organy prowadzące szkoły podstawowe, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie").

NA CO?

 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:
  1. organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
  2. realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-wyrównawczych,
  3. indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  4. zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  5. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 • Wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty.

ILE?

 • do 95% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich
 • FAKTYCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NAWET 120%

DLACZEGO MY:

 • Wysoka skuteczność - 100% wygranych projektów.
 • Bardzo duże doświadczenie w projektach dla oświaty.
 • Projekt pisany według wytycznych Prince 2 Foundation.

TERMIN:

 • Wnioski można składać od 7 stycznia 2021 r. do 25 lutego 2021 r.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>