Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Żłobki

DLA KOGO?

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące, etc.

NA CO?

 • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.:
  • tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych,
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach
  • tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

ILE?

 • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
 • FAKTYCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NAWET 110%

DLACZEGO MY:

 • Wysoka skuteczność - 100% wygranych projektów.
 • Bardzo duże doświadczenie w projektach dla oświaty.
 • Projekt pisany według wytycznych Prince 2 Foundation.

TERMIN:

 • Przewidywany termin naboru 26 lutego - 5 marca 2021 r.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>