Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - Program MKiDN

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Na co:

Organizacja wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia, np:

  1. Festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży.
  2. Spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne.
  3. Koncerty.
  4. Wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz z katalogami.
  5. Działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące profesjonalną ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży.

Dla kogo:

 • Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz JST.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Istotne jest współdziałanie różnorodnych podmiotów, w tym między innymi szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych.

Wsparcie:

Budżet programu: 4 287 000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30 000 zł - maks. 500 000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).

Źródło: www.gov.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>