Edukacja artystyczna - Program MKiDN

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Na co:

Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji oraz działalności artystycznej uczniów, studentów i absolwentów szkół/uczelni artystycznych:

  1. Organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
  2. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
  3. Organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.
  4. Działania multimedialne, realizowane w całości on-line, służące doskonaleniu umiejętności artystycznych lub prezentacji i promocji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych oraz innym celom z zakresu szkolnictwa artystycznego

Dla kogo:

 • Uczelnie artystyczne.
 • Publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
 • Jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
 • Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego (tylko Zadania nr 1, 2 oraz 4).

Wsparcie:

Budżet programu: 2 658 500 zł.
Wysokość wsparcia: min. 30 000 zł – maks. 300 000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).

Źródło: www.gov.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>