Stypendia dla młodych informatyków

 • Stypendia NASK dla młodych informatyków

  Stypendia NASK dla młodych informatyków

Państwowy Instytut Badawczy NASK w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Informatyki uruchomił Program Stypendialny Olimpiady Informatycznej którego celem jest wspieranie kształcenia informatycznego oraz rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki. Patronem programu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Dla kogo:

 • Program stanowi zachętę dla uczniów do wyboru ścieżki kariery informatycznej, wspiera rozwój pasji uczniów i pomaga ukierunkować młodych ludzi na nauki związane z branżą informatyczną.
 • Stypendia czekają również na nauczycieli za osiągnięcia w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Wsparcie:

NASK przyzna stypendia laureatom Olimpiady Informatycznej i międzynarodowych konkursów informatycznych, w tym Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym oraz stypendia dla nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.

  • Laureat I miejsca Olimpiady Informatycznej będzie mógł otrzymać stypendium w wys. 3 000 zł miesięcznie (łącznie 30 000 zł), natomiast laureat złotego medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej może liczyć na stypendium w wys. 10 000 zł.
  • Przewidziane są również stypendia dla laureatów Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, Środkowoeuropejskiej Olimpiady Informatycznej oraz Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcząt.
  • Wysokie gratyfikacje czekają za osiągnięcia w finałach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym. Tam za złoty medal można otrzymać 90 000 zł (do podziału między 3 zawodników).

Stypendia czekają również na nauczycieli za osiągnięcia w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

  • Stypendium I stopnia dla nauczyciela za osiągnięcia wybitne to 30 000 zł, stypendium II stopnia za osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł, natomiast stypendium III stopnia za osiągnięcia znaczące – 15 000 zł.
  • Ustanowiono też coroczne stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego superbelfra – które wyniesie 50 000 zł.

Źródło: www.gov.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>