Uczenie się przez całe życie

Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie - „Lifelong Learning Programme”, LLP. 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT);
  2. Szkolenie zawodowe

Grupa docelowa:

Osoby w wieku powyżej 18 lat, które wykazują największą lukę kompetencyjną oraz posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in osoby z grup pozostających w szczególnie niekorzystnej sytuacji:

  • Osoby o niskich kwalifikacjach;
  • Osoby w wieku 50 lat;
  • Osoby z niepełnosprawnościami;
  • Osoby długotrwale bezrobotne.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>