Kształcenie zawodowe

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Organizacja następujących form nauczania:
  • staże zawodowe,
  • praktyki zawodowe.
 2. Organizacja i dostosowywanie systemów kształcenia oraz szkolenia w zawodach, na które występuje zapotrzebowanie na rynku pracy, w tym zakup niezbędnego wyposażenia;
 3. Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów o charakterze zawodowym oraz dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 4. Wsparcie szkół zawodowych w zakresie specjalizacji oraz poradnictwa zawodowego na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 5. Doradztwo edukacyjne i zawodowe dla osób dorosłych;
 6. Kształcenie umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 7. Kształcenie ustawiczne;
 8. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Grupa docelowa:

 • Uczniowie i słuchacze szkół zawodowych;
 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz kształcenie ustawiczne;
 • Nauczyciele zawodu;
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • Osoby dorosłe w szczególności o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50 +;
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>