NASK Konkurs Plastyczno-Cyfrowy dla szkół

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłosiła Konkurs Plastyczno-Cyfrowy dla szkół: Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!

UCZESTNICY PROGRAMU:

  • Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
  • Drużyna składa się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu, odpowiadającego za udział drużyny w Konkursie.
  • Koordynatorem Projektu musi być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do Konkursu.

TEMAT KONKURSU:

Opracowanie pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac.

Każda drużyna może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

NAGRODY:

  1. Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z 16 laptopów oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia.
  2. Uczniowie i nauczyciele - koordynatorzy zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.

NABÓR:

do 31 marca 2021 r.

Źródło:

www.otymsiewie.pl 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>