Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki PLANOWANE NABORY

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobki PLANOWANE NABORY

DLA KOGO?

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące, etc. 

NA CO?

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.:

  • tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych,
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach,
  • tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

ILE?

 • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
 • FAKTYCZNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA NAWET 110%

DLACZEGO MY?

 • Wysoka skuteczność - 100% wygranych projektów.
 • Projekt pisany według wytycznych Prince 2 Foundation.

TERMIN:

Przewidywane terminy naborów:

  1. marzec 2021 - alokacja 7.152.000 PLN
  2. czerwiec 2021 - alokacja 4.470.000 PLN
  3. wrzesień 2021 – alokacja 4.470.000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>