Konkurs na kartkę świąteczną

Fundacja BGK zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową! Prace mogą być wykonane dowolną techniką. W myśl zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do wykorzystania materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu.

Dla kogo:

Dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej. Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych, domów kultury i ich przedstawicieli. Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie).

Rodzaj wsparcia: 

Nagroda rzeczowa.

Termin:

Do 5 listopada 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 22 listopada.

Źródło oraz regulamin konkursu: fundacja.bgk.pl 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>