Rusza nabór do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU

  • Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play oraz zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Na co:

W ramach tegorocznej edycji programu grantowego (2021 r.) wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia sportowe dla osób w wieku od 5 do 26 lat. Na ten cel Fundacja Santander przeznacza 150 000 PLN.

Dla kogo:

W programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną , np. : fundacje, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota wsparcia:

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 8 000 PLN.

Terminy:

Projekty można składać od 15 października do 15 listopada 2021 r. (do godz. 23:59). Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 grudnia 2021 r. na stronie internetowej fundacji.

Źródło: fundacja.santander.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>