Konkurs grantowy na edukację zdalną

  • Konkurs grantowy na edukację zdalną

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w otwartym konkursie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uzyskane w ramach konkursu środki mogą zostać przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli. Dodatkową możliwością będzie realizacja działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażenia w sprzęt.

Składanie wniosku: 

Przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl.

Szczegółowe informacje: 

Regulamin konkursu i procedury złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu.

Termin:

Wnioski można przesyłać do 30 listopada 2021 r.

Źródło: ore.edu.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>