Fundusze europejskie dla edukacji i kadr - Edukacja włączająca - łódzkie

  • Edukacja włączająca

    Edukacja włączająca

Województwo łódzkie!
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
1️⃣Priorytet: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem.
2️⃣Działanie: FELD.08.10 - Edukacja włączająca.
3️⃣Typy projektów: działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej.
4️⃣Wnioskodawcy: instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni.
5️⃣Data początkowa: 30 stycznia 2024 roku.
6️⃣Data końcowa: 30 marca 2024 roku.
7️⃣Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 9 400 000,00 złotych.
8️⃣Instytucja przyjmująca wnioski: Instytucja Zarządzająca FEŁ2027 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9️⃣Cel polityki: EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Zapraszamy do kontaktu!

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>