Żłobki

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  1. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia;
  2. Pokrywanie kosztów bieżących funkcjonowania nowo utworzonego miejsca żłobkowego;
  3. Dostosowywanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  4. Sfinansowanie kosztów wynagrodzenia niani lub dziennego opiekuna;
  5. Sfinansowanie kosztów szkolenia zawodowego dziennego opiekuna;
  6. Aktywizacja zawodowa opiekunów.

Grupa docelowa:

  • Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym;
  • Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia pozostające bez zatrudnienia.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>