Żłobki

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia;
 2. Pokrywanie kosztów bieżących funkcjonowania nowo utworzonego miejsca żłobkowego;
 3. Dostosowywanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 4. Sfinansowanie kosztów wynagrodzenia niani lub dziennego opiekuna;
 5. Sfinansowanie kosztów szkolenia zawodowego dziennego opiekuna;
 6. Aktywizacja zawodowa opiekunów.

Grupa docelowa:

 • Osoby powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym;
 • Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia pozostające bez zatrudnienia.
 • Udostępnianie

  Udostępnij za pomocą mediów społecznościowych lub wyślij email

 • Info

  Dodatkowe informacje

 • Kłodzko
  Skontaktuj się z nami!

  Dotacjeoswiata.pl

  LAFER PHARM Daniel Sobczyk

  ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie

  tel.: +48 696 607 793

  e-mail: kontakt@dotacjeoswiata.pl 

  NIP: 8871584652

  REGON: 891544862

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>