Przedszkola

Środki jakie możecie Państwo pozyskać:

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: EDUKACJA

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Typy projektów na które można uzyskać wsparcie:

 • Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej
 • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWEJ: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie: Inwestycja w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Typy projektów określone dla działania:

 • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  *Budowa nowych obiektów przedszkolnych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze.
 • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  *Powyższe wsparcie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych (w każdym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego objętym projektem) w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. 
 • Udostępnianie

  Udostępnij za pomocą mediów społecznościowych lub wyślij email

 • Info

  Dodatkowe informacje

 • Kłodzko
  Skontaktuj się z nami!

  Dotacjeoswiata.pl

  LAFER PHARM Daniel Sobczyk

  ul. Zajęcza 4, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie

  tel.: +48 696 607 793

  e-mail: kontakt@dotacjeoswiata.pl 

  NIP: 8871584652

  REGON: 891544862

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>