Projekt wspierający wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem - lubelskie

Trwa nabór wniosków w ramach projektu wspierającego wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury). Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:
1. Typ nr 1: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej;
2. Typ nr 2: unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającej przedszkolnej;
3. Typ nr 3: programy rozwojowe OWP, uwzględniające m.in.:
- poprawę dostępności OWP;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz specjalistyczne;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, rodziców/opiekunów i nauczycieli.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie to 59 349 349,62 złote!
Więcej informacji na temat naboru znajdą Państwo pod tym linkiem

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>