Świętujemy nasz wielki sukces!

  • Sukces

Wygraliśmy projekt dla Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (dofinansowanie 11 997 013,85 zł) na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Eksploatacja Portów i Terminali Lotniczych w ramach konkursu opublikowanego przez FRSE w programie Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Na 90 złożonych wniosków, nasz wniosek był na 3 miejscu listy rankingowej.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>