Konkurs „Kolejowe ABC – Kolej na bezpieczeństwo”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie „Kolejowe ABC – Kolej na bezpieczeństwo”. Na laureatów czeka nagroda w postaci edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego oraz zajęcia na temat bezpieczeństwa na kolei. Konkurs trwa do 6 października br.

Konkurs w ramach gry mobilnej Kolejowe ABC przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski. Ich zadaniem jest zbieranie punktów dla swojej klasy. Wygra ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów. Główną nagrodą jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z elementami kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy w specjalnych zajęciach edukacyjnych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych, peronach i stacjach. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety dla całej klasy zawierające m.in. odblaski i książki edukacyjne.

Ważne, by podczas rejestracji prawidłowo podać nazwę szkoły oraz swojej klasy. W konkursie nie może uczestniczyć szkoła, która wygrała nagrodę główną w poprzednich edycjach konkursu lub w innych konkursach organizowanych przez Organizatora. 

Konkurs trwa od 22 września do 6 października 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl do 8 października 2021 r.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego, kolejoweabc.pl.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>