Fundusz Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ogłasza XII edycję Funduszu Naturalnej Energii. Konkurs oferuje wsparcie finansowe inicjatyw dotyczących zachowania i ratowania środowiska naturalnego. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Od 30 listopada samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Pojedynczy grant, który można pozyskać, opiewa na kwotę do 10 000 zł. Łącznie GAZ-SYSTEM przeznaczy na inicjatywę ponad 400 tysięcy złotych.

Dla kogo:

Szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane i działające na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

Na co:

Projekty dotyczące: poszanowania wody, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie, poszanowania energii, a w szczególności działania promujące jej oszczędzanie oraz alternatywne źródła energii, działania odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatu, bioróżnorodności i działania sprzyjające jej poznaniu i zachowaniu.

Termin:

Termin składania wniosków 08.01.2022 r.

Źródło:

https://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/ 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>