Drugi nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”!

  • Infrastruktura bibliotek 2021-2025

Cel:

Wdrożenie kierunku interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021–2025 w ramach NPRCz 2.0 przyczyni się do wzmocnienia potencjału i roli bibliotek publicznych.

Dla kogo:

Samorządowe instytucje kultury, gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Na co:

Wnioski w drugim naborze można składać na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji obiektów bibliotecznych. Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Wysokość wsparcia:

Dofinansowania są przyznawane w przedziale od 500 000 zł do 2 250 000 zł.

Termin:

Wnioski można składać do 21 lutego 2022 roku.

Źródło / Szczegóły naboru: instytutksiazki.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>