Dofinansowanie RPO dla województwa mazowieckiego Szkoły

od: 2021-03-26do: 2021-04-30

Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21

Dla kogo:

Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych)Szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące z wyłączeniem szkół Organy prowadzące szkoły podstawowe będące JST funkcjonującymi w ramach ZIT.

Na co?

Wsparcie obejmować będzie projekty polegające na:

  • zakupie sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK;
  • zapewnieniu możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ile?

  • do 80% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • alokacja konkursu 6 820 650,00 PLN.

Termin:

Wnioski można składać
od 26.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

Cechy
Województwokujawsko-pomorskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 26.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
Poziom dotacjido 80% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota alokacji6 820 650,00 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>