Z Fundacją PZU po lekcjach

od: 2021-09-01do: 2021-09-30
  • Dotacja PZU

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. Organizatorem programu jest Fundacja PZU

Dla kogo:

Fundacje. Stowarzyszenia. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co?

Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Ile?

  1. Wysokość wsparcia maks. 90%, do 50.000 PLN.
  2. Budżet programu 1.000.000 PLN.

Termin:

Termin składania wniosków: 1-30 września 2021 r.

Cechy
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 1 do 30.09.2021 r.
Poziom dotacjimaks. 90%
Kwota dotacjido 50 000 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>