Szkolenia

Codziennie otrzymujemy od Państwa liczne zapytania dotyczące dotacji krajowych oraz unijnych dla nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. W odpowiedzi na zidentyfikowane zapotrzebowanie przygotowaliśmy blok szkoleniowy obejmujący szczegółowo proces pozyskiwania dotacji: od zidentyfikowania możliwości aplikacji w dostępnych aktualnie konkursach, poprzez wsparcie merytoryczne na co Państwo możecie uzyskać dofinansowanie do szczegółowego opisu wypełniania wniosku w generatorze wraz z omówieniem najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów skutkujących odrzuceniem projektu.

Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie, zorganizujemy szkolenie na interesujący Państwa temat.
Warunki organizacji - do uzgodnienia. Szkolimy w systemie otwartym i zamkniętym. Aktualnie z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia odbywają się wyłącznie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (on-line).

Aktualne szkolenia:

1. Dofinansowanie projektu w konkursach krajowych.

Informacje:

Lokalizacja: online
Wykładowca: Magdalena Sobczyk, konsultant ds. pozyskiwania dotacji, autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji  
Data: 05/01/2022 16:00
Czas szkolenia: 120 minut
Koszt szkolenia: 350 zł
 
 
CEL

W jaki sposób skonstruować skuteczny wniosek o dofinansowanie? Przedstawimy najważniejsze informacje dla dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół oraz podpowiemy jak rozwijać placówkę oświatową z grantów i konkursów krajowych.

HARMONOGRAM

16:00 to 16:30 - Przegląd dostępnych konkursów w których może aplikować placówka oświatowa: 

16:30 to 16:45 - Analiza możliwości wsparcia pomysłu na rozwój placówki/gabinetu;

16:45 to 18:00 - Wypełnianie przykładowego wniosku o dofinansowanie wraz z analizą informacji strategicznych oraz najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów.

 

2. Dofinansowanie projektu w konkursach finansowanych przez UE.

Informacje:

Lokalizacja: online
Wykładowca: Magdalena Sobczyk, konsultant ds. pozyskiwania dotacji, autor kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie przyjętych do realizacji  
Data: 07/01/2022 16:00
Czas szkolenia: 120 minut
Koszt szkolenia: 700 zł
 
 

CEL

W jaki sposób skonstruować skuteczny wniosek o dofinansowanie? Przedstawimy najważniejsze informacje dla dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół oraz podpowiemy jak rozwijać placówkę w ciągu najbliższych 7 lat w perspektywie finansowej 2021-2027.

HARMONOGRAM

16:00 to 16:30 - Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+, EFRR): 

  • RYNEK PRACY (w tym wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków; infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3)
  • EDUKACJA (wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego; infrastruktura przedszkolna, kształcenia ogólnego i zawodowego);

16:30 to 16:45 - Analiza możliwości wsparcia pomysłu na rozwój placówki/gabinetu;

16:45 to 18:00 - Wypełnianie przykładowego wniosku o dofinansowanie wraz z analizą informacji strategicznych oraz najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów.

 
Płatność przelewem:
Jeśli nie są Państwo w stanie zrealizować płatności przez formularz na naszej stronie www, prosimy o e-mail zawierający: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, na który wyślemy link z dostępem do szkolenia na adres szkolenia@dotacjeoswiata.pl, prosimy zatytułować e-mail nazwą i datą szkolenia.
 
*Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Szkolenia i kursy zawodowe

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomagamy dobrać szkolenia i kursy zawodowe zgodne z ich preferencjami i uwzględniające ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby rynku pracy.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>