Szkolenia i kursy zawodowe

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomagamy dobrać szkolenia i kursy zawodowe zgodne z ich preferencjami i uwzględniające ich predyspozycje zawodowe oraz potrzeby rynku pracy. Uczestnicy  otrzymują zazwyczaj stypendium szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs lub szkolenie zawodowe.

Realizowane przez nas szkolenia i kursy zawodowe mają charakter kursów certyfikowanych, kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Nasza firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.02/00100/2019

Oferujemy następujące szkolenia:

 1. Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, odpowiedzialność przedsiębiorcy 2h, 300 zł/osoba
 2. Formy organizacyjne prowadzenia DG 2h, 300 zł/osoba
 3. Rejestracja firmy – krok po kroku 2h, 300 zł/osoba
 4. Systemy rozliczeń podatkowych w DG, wybór formy opodatkowania 3h, 500 zł/osoba
 5. Kadry, płace i prawo pracy 3h, 600 zł/osoba
 6. Podstawy księgowości, w tym wdrażanie i obsługa niezbędnych programów użytkowych w DG 3 h, 600 zł/osoba
 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem, networking i budowanie kontaktów 3 h, 300 zł/osoba
 8. Marketing, reklama i PR firmy 2 h, 300 zł/osoba
 9. Źródła finansowania DG 2,5 h, 700 zł/osoba
 10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa 2 h, 300 zł/osoba
 11. Rynki zbytu-szanse i zagrożenia, aktywne techniki poszukiwania zleceń, sposoby sprzedaży 2 h, 300 zł/osoba
 12. Skuteczne zarządzanie czasem, zasoby osobiste, umiejętność wprowadzania zmian i zarządzania zmianą 2 h, 300 zł/osoba
 13. ABC przedsiębiorczości 2 h, 300 zł/osoba
 14. Jak założyć własne przedszkole - aspekty prawne, finansowe oraz odpowiedzialność przedsiębiorcy 4 h, 900 zł/osoba
 15. Jak założyć własny żłobek - aspekty prawne, finansowe oraz odpowiedzialność przedsiębiorcy 4 h, 900 zł/osoba
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>