Poznaj Polskę - dofinansowanie wycieczek szkolnych

od: 2021-09-06do: 2021-09-30
  • Poznaj Polskę - dofinansowanie wycieczek szkolnych

W ramach programu przewidziano dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dla kogo:

Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.

Na co?

Dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:
– w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
– w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
– w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:

  1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego.
  2. Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  3. Kultura i dziedzictwo narodowe.
  4. Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Ile?

Wysokość wsparcia: do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:
– wycieczkę jednodniową – do 5.000 zł,
– wycieczkę dwudniową – do 10.000 zł,
– wycieczkę trzydniową – do 15.000 zł.

Wkład własny: min. 20%.

Czas trwania projektu: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Termin:

Termin składania wniosków: od 6 do 30.09.2021 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Cechy
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 6 do 30.09.2021 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków
Poziom dotacjido 80%
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>