Ferie z ekonomią 4 - Nabór uzupełniający

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła nabór uzupełniający dla szkół podstawowych do projektu edukacji „Ferie z ekonomią 4" w roku szkolnym 2021/2022. Do 17 listopada 2021 r. do projektu mogą zgłaszać się szkoły z terenów wiejskich, zarówno nowe jak i te, które realizowały już zajęcia w ramach projektu „Ferie z ekonomią" w poprzednich edycjach (również szkoły z II i III edycji projektu).

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy, postaw przedsiębiorczych i umiejętności w zakresie bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie zadań NBP i roli pieniądza wśród minimum 780 uczniów klas VII i VIII z 65 szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich podczas zajęć pozalekcyjnych w okresie ferii zimowych.

Dla kogo:

Nabór wniosków jest przeznaczony dla szkół podstawowych z terenów wiejskich – zarówno nowych jak i tych, które realizowały już zajęcia w ramach poprzednich edycji projektu.

Etapy:

Etap I - realizowany w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, obejmuje udział uczniów w grach i zabawach ekonomicznych. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela wskazanego przez szkołę oraz studenta kierunku ekonomicznego lub pokrewnego w oparciu o scenariusze zajęć. Wizyta u lokalnego przedsiębiorcy oraz w pobliskim w banku stanowi uzupełnienie zajęć.
Etap II - realizowany jest w okresie 2 miesięcy po zakończeniu ferii. Na bazie zdobytej wiedzy uczniowie przygotowują pracę projektową, opracowując model biznesowy własnej firmy. Autorów 5 najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Źródło, formularz zgłoszeniowy, regulamin udziału oraz wzory umowy: feriezekonomia.pl

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>