EKO-Art konkurs dla uczniów

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki ogłasza nabór wniosków do konkursu EKO-Art konkurs dla uczniów. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

WNIOSKODAWCY:

Szkoły: Uczniowie. 

NA CO?

Stworzenie plakatu, który w oryginalny sposób przedstawi wybrany problem ekologiczny świata. Można go wykonać za pomocą graficznych programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. W celu zgłoszenia do konkursu należy przesłać plik w formie JPG lub PDF, w rozmiarze nie większym niż 20 MB.

Jury przy wyborze najlepszych prac weźmie pod uwagę ich: innowacyjność, kreatywność, potencjał oddziaływania na odbiorców, potencjał eksploatacji w mediach, oryginalność, estetyka oraz styl wykonania pracy konkursowej.

ILE?

1 Miejsce – 5 000 zł
2 Miejsce – 3 000 zł
3 Miejsce – 2 000 zł

TERMIN:

20.01.2021 r. - 20.06.2021 r.

Więcej informacji: https://eko-czynni.pl 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>