EKO-Art konkurs dla szkół

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki ogłasza nabór wniosków do konkursu EKO-Art konkurs dla szkół. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. 

WNIOSKODAWCY:

Szkoły: Zespoły szkolne składające się z nauczyciela i grupy 3-10 uczniów. 

NA CO?

Projekty związane z ochroną środowiska. Prezentacja może zawierać, zdjęcia, opisy, wizualizacje, odnośniki do filmów lub inną formę przekazu pozwalającą najlepiej zrozumieć założenia projektu.

Zgłoszenie do konkursu przedstawcie w formie prezentacji multimedialnej, w rozmiarze do 20 MB, w pliku o rozszerzeniu: pdf, pptx, ppt lub odp. Jeden zespół może przesłać jedną pracę konkursową w tej kategorii.

Pracę konkursową, należy przygotować w formie prezentacji i zawrzeć w niej następujące informacje:

    • dokładny opis założeń oraz zasad działania projektu,
    • przewidywany sposób oddziaływania na środowisko naturalne oraz uczniów szkoły,
    • rysunki lub wizualizacje lub zdjęcia lub filmy lub dowolną inną formę przekazu pozwalającą zrozumieć założenia projektu.

Jury przy wyborze najlepszych prac weźmie pod uwagę ich: innowacyjność, kreatywność, stopień oddziaływania na środowisko naturalne, stopień zaangażowania uczniów w realizację projektu, rzetelność analizy i opracowania, zgodność z tematyką i celami konkursu, oryginalność, estetykę oraz styl wykonania.

ILE?

SZKOŁY

Trzy szkoły, które przedstawią najlepsze pod względem wyżej wymienionych kryteriów projekty, otrzymają nagrody pieniężne:

1 Miejsce - 15 000 zł
2 Miejsce - 10 000 zł
3 Miejsce - 5 000 zł

NAUCZYCIELE

Nauczyciele prowadzący zwycięskie zespoły otrzymają nagrody pieniężne:

1 Miejsce - 5 000 zł
2 Miejsce - 3 000 zł
3 Miejsce - 2 000 zł

UCZNIOWIE

Uczniowie wchodzący w skład zwycięskich zespołów otrzymują nagrody rzeczowe: eko-zestawy.

TERMIN:

20.01.2021 r. - 20.06.2021 r.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>