Dofinansowanie RPO - REACT-EU dla łódzkiego

od: 2022-09-07do: 2022-09-28
  • Dofinansowanie RPO - REACT-EU dla łódzkiego

Działanie Xiii.1 REACT-EU dla łódzkiego

Dla kogo:

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;
  • odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;
  • nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Ile?

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 85 %.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 300 000 zł.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

Termin:
Nabór wniosków od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r.

Cechy
Województwołódzkie
Dla kogomikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Termin składania wnioskuod 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r.
Poziom dotacjiMaks. poziom dofin.: 85 %.
Kwota dotacji300 000 zł
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>