Dofinansowanie RPO dla województwa małopolskiego Żłobki

od: 2021-07-01do: 2021-07-31
 • Dofinansowanie RPO małopolskie żłobki

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Dla kogo:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące, etc.

Na co?

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.:

 • tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych,
 • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
 • wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. Placówkach,
 • tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

DLACZEGO MY:

 • Kompleksowe wsparcie
 • Wysoka skuteczność
 • Bardzo duże doświadczenie w procedurze aplikowania o dotacje.

Ile?

 • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich
  1. Dla projektów których dofinansowanie nie przekracza 100 tys. EUR alokacja konkursu wynosi 4 175 500,77 PLN
  2. Dla projektów których dofinansowanie przekracza 100 tys. EUR alokacja konkursu wynosi 16 702 003,06 PLN

Termin:

Rozpoczęcie naborów 07.2021 r.

Cechy
Województwomałopolskie
Dla kogożłobki
Termin składania wnioskuod lipca 2021
Poziom dotacjido 85% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota dotacji4 175 500,77 / 16 702 003,06
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>