Dofinansowanie RPO dla województwa małopolskiego Szkoły

od: 2021-04-15do: 2021-06-09

Działanie 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo:

W szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Na co?

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

DLACZEGO MY:

  • Wysoka skuteczność.
  • Bardzo duże doświadczenie w projektach dla oświaty.
  • ZATRUDNIAMY TRENERÓW KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - WIEMY JAK!

Ile?

  • do 95% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • Wartość projektu: Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 454 710,00 PLN
  • Alokacja: wynosi 4 172 553,61 PLN.

Termin:

Wnioski można składać od 29 marca 2021 r. do 09 czerwca 2021 r.

Cechy
Województwomałopolskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 29 marca 2021 do 09 czerwca 2021
Poziom dotacjido 95% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota dotacji454 710,00 PLN
Kwota alokacji4 172 553,61 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>