Dofinansowanie RPO dla województwa lubuskiego Szkoły

od: 2021-04-15do: 2021-05-17

Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dla kogo:

Szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe) i ich organy prowadzące z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Na co?

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez
* W ramach projektu możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych

Ile?

  • do 85% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • Wartość projektu: Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 176 470,59 PLN

Termin:

Wnioski można składać
od 10 maja 2021 r. do 17 maja 2021 r.

Cechy
Województwolubuskie
Dla kogoszkoły
Termin składania wnioskuod 10 maja 2021 r. do 17 maja 2021 r.
Poziom dotacjido 85% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota dotacji176 470,59 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>