Dofinansowanie RPO dla województwa łódzkiego Żłobki

od: 2021-04-15do: 2021-06-09

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dla kogo:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące, etc.

Na co?

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in.:

  • tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych,
  • wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach,
  • tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Ile?

  • do 91% wydatków, dodatkowo otrzymują Państwo do 25% kosztów pośrednich,
  • minimalna wartość projektu musi przekraczać 100 tys. Euro,
  • alokacja konkursu 4 830 708,26 PLN.

Dlaczego my:

  • Wysoka skuteczność.
  • Bardzo duże doświadczenie w projektach dla oświaty.

Termin:
od 01.06.2021 do 09.06.2021

Cechy
Województwołódzkie
Dla kogożłobki
Termin składania wnioskuod 01.06.2021 do 09.06.2021
Poziom dotacjido 91% wydatków, do 25% kosztów pośrednich
Kwota dotacji100 tys. Euro
Kwota alokacji4 830 708,26 PLN
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com
>